Podporujeme

Košice, SK - III.ročník preteku podľa medzinarodného skúšobného poriadku IPO-R, 2.-3.9.2016

V dňoch 2-3.9.2016 sa v Košiciach konal III.ročník preteku podľa medzinarodného skúšobného poriadku IPO-R. Pretek posudzoval uznávaný rozhodca p.Bc.V. Babička (CZ). Preteku sa zúčastnilo celkovo 16 psovodov z celého Slovenska a súťažilo sa v dvoch kategóriách a to ruina a plocha/les. KZZSR reprezentovalo celkovo 9 psovodov s 11 psami. Úspešne sa podarilo zložiť skúšku 7 psovodom z KZZSR pričom cenu celkový víťaz obhájil reprezentant KZZSR za KZB Košice Kamil Jeremiáš so sučkou Domini Canis plemena labrador bez PP s celkovým súčtom 290b v kategórii plocha RH FL-B. Počas dvoch dní psovodi preukázali výbornú pripravenosť a napriek slnečným dňom a vysokým teplotám podali vynikajúce výkony.Tento krásny pretek podporila klinika Zverland, Piešťany. Zároveň Ďakujeme sponzorom, ktorí nás milo prekvapili svojimi sponzorskými darmi obzvlášť firma Cymedica, ktorá výhercom dopriala tie najlepšie granulky zn.Specific a pre vsetkych účastníkov pripravila aj milé darčekové balíčky.  Na záver nám neostáva iné ako zablahoželať tým, ktorí skúšku úspešne zvládli a tí, ktorým sa to nepodarilo odkazujeme: “Nestrácajte motiváciu, práve naopak, tešíme sa na Vás o rok na IV. ročníku CRC.”

M.Smrčová – organizátor CRC.