Podporujeme

120 let myslivosti – 21.6.2014

120 let myslivosti
Rádi bychom poděkovali společnosti Cymedica za sponzoring formou krmiv SPECIFIC®,
které podpořili naší akci 120 let Myslivosti. Akce se konala 21.června v Býšti a to, jak moc jsme si to užili můžete vidět na fotkách.  
Další fotky pak najdete na: 
 http://gabca90.rajce.idnes.cz/120_Let_Myslivosti_v_Bysti_21.6.2014
  

Článek : 120 let myslivosti v Býšti.

   Shodou šťastných náhod se k předsedovi  MS Býšť v okrese Pardubice, panu Romanu Pospíšilovi, dostala kniha, kterou objevili všímaví členové rodiny, po již dávno zemřelém myslivci. Díky jim neskončila na smetišti, ale dostala se do správných rukou. Po jejím otevření náš předseda , který mimo jiné vede i kroniku s bohatou fotodokumentací o našem mysliveckém sdružení, zjistil, že se jedná o Zakládací protokol Honebního spolku v Bejšti, datovaný 28.března 1894. Toto zjištění si nenechal pro sebe. Členové výboru MS proto navrhli členské schůzi, aby byla společně s Honebním společenstvem  v Býšti  uspořádána  oslava 120 let myslivosti v Býšti. A tak se také stalo.

   V sobotu 21.6.2014 se na místním fotbalovém hřišti začali od 13 hodin scházet přátelé myslivosti, kolegové myslivci ze sousedních i vzdálenějších sdružení, ale i občané Býště a přilehlých obcí. Byl pro ně připraven bohatý program. Akci zahájil myslivecký hospodář  a zároveň starosta obce p.Ladislav Mlateček, který v součinnosti s Královéhradeckým souborem lesních rohů stručně přiblížil dějiny místní myslivosti a seznámil přítomné s programem oslav. Po úvodních slovech se představili se svým, více jak půlhodinovým vystoupením, již zmíněné „ lesní rohy „. Díky jejich slovnímu, pěveckému i hudebnímu projevu se přítomní měli možnost seznámit s tradicemi a historií české myslivosti. Jejich vystoupení si zaslouží obdiv a uznání.

   Program plynule přešel ve vystoupení sokolníků. Řada zájemců se dozvěděla velké množství informací o sokolnictví, dravcích, metodách výcviku i lovu, výstroji sokolníka i o problematice získávání a odchovu těchto krásných ptáků. Pak následovala kynologická část programu. Kolega MVDr. Josef Zima se svou dcerou Lucií, také veterinářkou, na sebe vzali břímě organizace této prezentace. Představili přihlížejícím 35 psů ze 7 kynologických skupin užívaných pro potřeby myslivosti. Pro svou odbornou a vtipnou prezentaci si kynologická část odpoledne vysloužila velký zájem a uznání návštěvníků. Každý vůdce psa obdržel pro svého miláčka odměnu.

   Během celého odpoledne mohli zájemci navštívit další akce. Měli možnost zhlédnout výstavu o historii Honebního společenstva a Mysliveckého sdružení Býšť, ale i výstavu trofejí a vycpanin naší fauny. Nutno podotknout, že se jednalo o exponáty pouze z naší honitby. Součásti této oslavy byla i výstava loveckých zbraní, která si vyžádala asi největší organizační zajištění, a která se také těšila patřičnému zájmu přítomných, ale i členů Policie České republiky. Ti si osobně přišli zkontrolovat nařízená opatření a zabezpečení.

   Velice zdařilou akcí byla výstava dětských kreseb v počtu 140 obrázků od žáků naší základní školy. Zadaným tématem byla příroda a její obyvatelé. Upřímně nás potěšil tak velký zájem dětí. Výstavka byla rozdělena na dvě věkové kategorie 1. a 2. stupeň ZŠ. Návštěvníci anonymně vybrali dvakrát po třech obrázcích a jejich autoři byli odměněni. Poděkování patří paní Haně Šváchové za zajištění a realizaci této výstavky.

   Po celou dobu trvání akce byla v provozu i střelnice ze vzduchovky a praku. I ta se těšila velkému zájmu dětí i dospělých. Úspěšní střelci a střelkyně v obou kategoriích byli odměněni. Ti nejmenší návštěvníci se po celou dobu mohli vyskotačit na skákacím hradu.

   Zábava se plynule přehoupla do pozdních večerních, pro někoho do časných ranních hodin za doprovodu hudebního dua manželů Seidlových. Pocitem hladu, či žízně snad nikdo netrpěl. O to se postarali 2 rožnící se čuníci, kotel dančího guláše nebo klobásy z udírny. To vše bylo možné zapít několika druhy piva, případně něčím tvrdším.

   Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci a chodu oslav tohoto významného výročí, zejména pak p. Romanu Pospíšilovi, který toto břímě nesl nejvíce.

 

MVDr. Vladimír Rejnek